کلیدواژه‌ها = محیط متخلخل
مبدل دولوله‌ای مارپیچ پر شده از محیط متخلخل تحت شار حرارتی نامتقارن

دوره 16، شماره 52، فروردین 1397، صفحه 409-418

10.22075/jme.2017.6022.

مازیار دهقان؛ نیما تیرانداز؛ محمدصادق ولیپور


مدل سازی و بررسی عملکرد ژل پلیمر در محیط متخلخل

دوره 2، شماره 16، خرداد 1387

10.22075/jme.2017.1526

محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ مهسا باغبان صالحی؛ حسن نادری؛ حسن نادری؛ محمد سیم جو