کلیدواژه‌ها = بازیافت انرژی
بازیافت انرژی از کوره دوار سیمان سفید نی ریز

دوره 21، شماره 73، تیر 1402، صفحه 201-228

10.22075/jme.2023.29964.2411

محمد حسین نجف زاده؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد َشهرکی؛ سمیه منصوری


مدل سازی بازیاب های حرارتی دوار

دوره 10، شماره 28، خرداد 1391، صفحه 9-18

10.22075/jme.2017.1606

علی زینلی؛ حسین اقبالی؛ وحید رفیعی