کلیدواژه‌ها = منحنی کالیبراسیون اصطکاکی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی و بررسی آزمون فشار حلقه به منظور اندازه گیری اصطکاک در فرآیند فورج داغ

دوره 10، شماره 31، زمستان 1391، صفحه 59-67

مجتبی دهقان؛ فتح الله قدس؛ جواد دعایی