موضوعات = مکانیک - تأسیسات
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر استفاده از نماهای دوپوسته سبز بر مصرف انرژی ساختمانهای بلند مرتبه در شرایط اقلیمی تهران

دوره 17، شماره 56، بهار 1398، صفحه 51-61

سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ مهران سعادتی نسب؛ الهه نوروزی جاجرم


2. بررسی ترموهیدرودینامیکی یاتاقان ژورنال با ارائه مدل دو بعدی

دوره 16، شماره 53، تابستان 1397، صفحه 101-112

داود علی بیکی؛ رضا مهریار