بررسی تاثیر روش‏های مختلف مدلسازی میانقاب بر عملکرد لرزه‏ ای قاب‏های خمشی بتنی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش به تاثیر میانقاب مصالح بنایی در رفتار قاب‏های بتنی به دو روش سه دستکی وتک دستک قطری پرداخته شده است که روش سه دستکی به عنوان یکی از آخرین تکنیک‏های ارائه شده برای مدل‏سازی میانقاب‏های مصالح بنایی و روش تک دستک قطری نیز به عنوان روش پیشنهادی دستورالعمل بهسازی لرزه ‏ای برای مدل‏سازی میانقاب‏ها می‏باشند. قاب‏های میانپر از سه جنبه ارتفاع (تعداد طبقات)، ضخامت و شیوه مدلسازی میانقاب‏ها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‏اند این قاب‏ها بر مبنای آیین‏نامه‏های 519 و 2800 ایران، بارگذاری، تحلیل و مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طراحی گشته، سپس بر اساس روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیر خطی در دو حالت با و بدون میانقاب به کمک نرم‏افزار SAP2000 مورد آنالیز و میزان تاثیر میانقاب مصالح بنایی بر رفتار قاب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج در محدودۀ این مطالعه نشان داد میانقاب‏ها سبب افزایش مقاومت، سختی، بهبود سطح عملکرد وکاهش تعداد مفاصل خمیری قاب‏ها شدند ولی در اکثر حالات تحلیل خود میانقاب‏ها بطور کامل تخریب شده‏اند و روش تک دستک قطری در اکثر موارد نتایج محافظه کارانه تری نسبت به روش سه دستکی برای قاب‏ها ارائه می‏دهد. میزان افزایش سختی و کاهش Drift در اثر حضور میانقاب‏ها با افزایش ارتفاع قاب‏ها کمتر می‏شود. بر این اساس نادیده گرفتن میانقاب‏ها در قاب‏های کوتاه‏تر می‏تواند به یک طراحی نادرست بیانجامد. افزایش ضخامت میانقاب‏ها نیز تاثیر چندان زیادی در بهبود رفتار قاب‏های مورد مطالعه در این پژوهش نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF MODELING METHODS OF MASONRY INFILL ON SEISMIC PERFORMANCE OF RC MOMENT RESISTING FRAMES

نویسندگان [English]

  • Salehi YaneSari
  • Moradmand
  • SarvGhad Moghadam
چکیده [English]

In this researches the effect of masonry infill in concrete frames behavior have been proceed by two methods: three strut and diagonal one strut, that three strut method is known as one of last presented Technique for infill masonry modeling so diagonal one strut method is suggested method of retrofit construction for modeling of masonry infills. Three aspects of frames that have been investigated are height (number of story), thickness and modeling method of infills. These frames have been loaded and analyzed based on 519 & 2800 codes. and designed according to ninth discussion of structures public (national) institutes and then analyzed based on nonlinear pushover analysis in two state with and without infill by sap 2000 software, and the amount of masonries infill effect on the frames behavior has been investigated. The results represents that infills increase, strength, stiffness and improve performance level and decrease of hinges number, but in most of analysis states, infills have been destroyed completely and diagonal one strut method in most cases represented conservative results rather than three strut method for frames. Amount of stiffness increment and drift decrease, because of infill presence would be decrease by increase in height. By this, ignorance of infills in lower fames can result in incorrect design and increase of infills thickness did not have such influence on the improve of studied frames behavior in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforcement Concrete
  • Pushover Analysis
  • Three Strut
  • Infill