مطالعه تاثیر هسته مسی بر دما و میزان سایش الکترود

نویسندگان

چکیده

دمای شمع می‏تواند بر عمر مفید شمع و کیفیت احتراق تاثیرگذار باشد. افزایش دما سبب افزایش رفتگی الکترودها و افزایش دهانه شمع می شود. لذا جهت افزایش عمر مفید شمع باید دمای آن در محدوه مجاز حفظ شود. یکی از روش‏های کاهش دمای شمع، استفاده از مواد با انتقال حرارت بیشتر است و قابلیت انتقال حرارت فلز مس می‏ تواند در این زمینه موثر باشد. با توجه به وابستگی سایش الکترودهای پایه نیکل به دما، نیاز است تا تاثیر استفاده از هسته مسی بر کاهش دما در الکترودهای نیکلی مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این تحقیق با استفاده از دو نوع شمع با ظرفیت حرارتی یکسان، به مطالعه تاثیر هسته مسی بر کاهش دمای الکترودها پرداخته شده است. بر اساس نتایج آزمون ها، استفاده از هسته مسی در الکترود منجر به کاهش دما شده است. به طوری که در هنگام کارکرد موتور با استفاده از گاز طبیعی در سرعت 2500 د.د.د، دمای الکترود منفی 115 درجه سانتیگراد کاهش یافته است. با افزایش سرعت موتور در حالت تمام بار، این اختلاف کاهش یافته و به 90 درجه سانتیگراد می رسد. لذا استفاده از هسته مسی منجر به کاهش 10 تا 15 درصدی دمای الکترود منفی خواهد شد که می تواند حدود 2 برابر سبب کاهش رفتگی الکترود شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF EFFECT OF CUPPER CORE ON TEMPERATURE AND EROSION OF ELECTRODE

نویسندگان [English]

  • Javan
  • Hosseini
  • Alaviyoun
چکیده [English]

Temperature of spark plug can effect on the lifetime and combustion quality. The electrode erosion and gap growth are consequence of temperature rise. The temperature of spark plug should maintain in allowable range to increase of lifetime. Utilization of materials that have better heat transfer is one of the useful methods to decrease electrode temperature. So، high heat transfer ability of cupper can be effective. Considering dependence of erosion of nickel electrodes to temperature، it is required to study effect of cupper core on decrease of temperature in electrodes. In the present effect of cupper core on electrode temperature is studied by two types of spark plugs that have same heat range. According to results، utilization of cupper core resulted to decrease of electrode temperature. So that electrode temperature is decreased 115 °C while engine operates by CNG at 2500 rpm under full load conditions. The difference decreases as engine speed increases at full load conditions until reaches 90 °C at 6000 rpm. Therefore cupper core will lead to 10-15% decrease in ground electrode temperature that can decline electrode erosion 2 times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spark plug
  • Electrode
  • Temperature
  • cupper core
  • Erosion