دستبند ضد برق گرفتگی دارای قابلیت تشخیص برق گرفتگی فاز به فاز از طریق ارتباط بی سیم

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

شیوه تشخیص برق‌گرفتگی در ابزارهای پیشین ضدّ برق‌گرفتگی مثل کلید محافظ جان کاملاً وابسته به مسیر برگشت جریان از زمین می‌باشد. حال اگر در محیطی صنعتی فردی از زمین عایق شده باشد و دو دست وی در بین دو فاز قرار گیرد قطعاً دچار برق‌گرفتگی خواهد شد. استفاده از ترانسفورماتور ایزولاسیون نیز نمی‌تواند کمکی برای رفع این مشکل بکند چون ترانسفورماتور ایزولاسیون تنها مسیر برگشت جریان را حذف می‌کند. پس برق‌گرفتگی فاز به فاز در صورت استفاده از ترانسفورماتور ایزولاسیون نیز قابل تشخیص نیست.

دستبند ضدّ برق‌گرفتگی طرّاحی شده، دستبندی است که با محاسبه شار ناشی از جریان عبوری از دست فردی که دچار برق‌گرفتگی شده است به وسیله حسگر اثر هال و با الهام از آمپرمتر‌های چنگکی، قادر به تشخیص عبور جریان الکتریکی از دست انسان و ارسال فرمان قطع از طریق یک مجموعه فرستنده و گیرنده و در انتها قطع مسیر اصلی جریان الکتریکی می‌باشد که مشخصاً این طرح هیچ وابستگی‌ای به مسیر برگشت جریان ندارد و کاملاً بر روی فرد در معرض خطر متمرکز شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti-Hazard Wrist Strap with the capability of sensing phase to phase electrocution by using of RF transceivers modules

نویسندگان [English]

  • Shahab Valizade Alavi
  • Nima Amjady
semnan university
چکیده [English]

The Anti-Hazard Wrist Strap is a Wrist strap that can measure the flux of the current in which cross through the hand of a victim, and it will trigger an EMR (Electromagnetic Relay) or SSR (Solid State Relay) to keep the victim safe from electrocution. The material which has been used in this project as a core is a ferromagnetic material and a Hall-Effect Sensor. These Parts will place in the gap of the core. For directing flux to cross the Hall-Effect sensor, a non-magnetic material has been used in magnetic parallel ways of the core. The Anti-Hazard Wrist Strap uses a novel way to protect the person who is in danger of electrocution and this protection is based on direct protection of a person and is not depend on electrical ground. Phase to phase electrocution is an incident that any of available protection equipment cannot be efficient to sense it. The time of operation and the required current for operation of this Wrist Strap is as low as milliseconds and mill amperes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phase to Phase Electrocution
  • Hall Effect Sensor. RF Transceivers
  • Anti-Hazard Wrist Strap
 
 
 
]1[ سازمان پزشکی قانونی ایران, آمار مرگ های ناشی از برق گرفتگی در چهار ماهه اول سال 1394.
]2[ سازمان پزشکی قانونی ایران, آمار مرگ های ناشی از برق گرفتگی در سالهای , 1392 , 1391 , 13901393.
 [3] Donahue, Simon. "The Study Of The Effect Of Smart Meter Rf Transmissions On Ground Fault Circuit Interrupters." - 2015.
[4]E. W. Roberts, Overcurrents and Undercurrents – All about GFCIs: Electrical Safety Advances through Electronics, Mystic Publications, Mystic CT, 1996.
[5]IEC, IECTS. "60479-1, 2005, Effects of current on human beings and livestock–Part 1: General aspects." Geneva: IEC (2005).
[6] D. G. B. Armen, "Hall Effect Experiment P.2," The University of Tennessee , Department of Physics and Astronomy, 2007
[7] Honeywell, "Hall-Effect Sensors - SS460S," Datasheet
[8] Allegro, "3503 ratiometric, linear hall-effect sensors," Datasheet http://www.bristolwatch.com/hall_effect/ugn3503.pdf.
[9] ITU, "Radio Regulations," 2012 www.itu.int
[10] سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی, جدول تخصیص فرکانس :  www.cra.ir
[11] mag-inc, "Ferrite Toroids": www.mag-inc.com
[12] mag-inc, "Tape Wound Cores"  www.mag-inc.com