دوره و شماره: دوره 15، شماره 51، زمستان 1396، صفحه 1-432 
3. مطالعه عددی و تجربی اثرات تزریق بر روی جریان سوپرکاویتاسیون مصنوعی

صفحه 29-41

سیدمرتضی جوادپور؛ سعید فراهت؛ حسین عجم؛ محمود سالاری؛ علیرضا حسین نژاد


19. تحلیل خستگی و خزش پره ‏های ردیف اول توربین میکروتوربین TRI60

صفحه 251-265

علی سلیمانی؛ سعید شهرکی؛ مهدی شرافتی؛ حسین بیسادی


30. بررسی دیوار برشی فولادی بر اساس روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد

صفحه 381-396

محسنعلی شایانفر؛ مرتضی رئیسی دهکردی؛ علیرضا رضائیان؛ علی گوهررخی