دوره و شماره: دوره 15، شماره 49، تابستان 1396 
5. مدل‌سازی عمر خستگی اتصالات دو لبه برشی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 55-63

هادی تقی‌زاده؛ تاج‌بخش نوید چاخرلو؛ عادل علیزاده؛ آیدین آیدین شیخ عبداله‌زاده ممقانی


20. ارائه یک مدل جدید جهت تخمین تلاش لازم برای توسعه سرویس های نرم افزاری

صفحه 245-261

عمید خطیبی بردسیری؛ سید محسن هاشمی؛ محمدرضا رزازی