دوره و شماره: دوره 15، شماره 49، شهریور 1396 
مدل‌سازی عمر خستگی اتصالات دو لبه برشی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 55-63

10.22075/jme.2017.2533

هادی تقی‌زاده؛ تاج‌بخش نوید چاخرلو؛ عادل علیزاده؛ آیدین آیدین شیخ عبداله‌زاده ممقانی