نویسنده = سلماس نیا، علی
تعداد مقالات: 3
2. بهینه سازی همزمان میانگین و واریانس توابع هدف در زنجیره تأمین غیر قطعی

دوره 16، شماره 53، تابستان 1397، صفحه 325-338

علی سلماس نیا؛ علی زندیه؛ محمد رضا نامدار


3. بهینه سازی چند هدفه متوسط زمان سفر در خطوط مترو با در نظر گرفتن توام اثرات مکانی و پراکندگی

دوره 16، شماره 52، بهار 1397، صفحه 331-345

علی سلماس نیا؛ سید امیر حامد حسین زاده؛ بهنام عبدزاده