نویسنده = سیدمهدی قریشی
تعداد مقالات: 1
1. بهبود عبارت نگهداری دید در پایگاه داده تحلیلی

دوره 16، شماره 55، زمستان 1397، صفحه 101-111

سیدمهدی قریشی؛ نگین دانشپور