نویسنده = سیما عمادی
چارچوبی برای استخراج آناتومی و طبقه بندی تصاویر پشه با رویکرد یادگیری عمیق

دوره 20، شماره 70، مهر 1401، صفحه 107-120

10.22075/jme.2022.26235.2222

مرضیه زارع نظری؛ محسن سرداری زارچی؛ سیما عمادی؛ هادی پورمحمدی


زنجیربندی عملکرد سرویس مبتنی بر گرامر در شبکه‌های نرم‌افزار محور

دوره 17، شماره 57، تیر 1398، صفحه 187-199

10.22075/jme.2019.14463.1428

پویا خسرویان دهکردی؛ سیما عمادی؛ قاسم میرجلیلی؛ بهزاد زمانی