نویسنده = مجید حسین پور
تعداد مقالات: 4
2. یک ساختار دوطرفه تعمیم یافته حاوی دیود برای اینورتر چندسطحی با تعداد سوییچ و درایور کمتر

دوره 19، شماره 66، پاییز 1400

10.22075/jme.2021.22642.2043

بابک حسینی منتظر؛ جواد علمایی؛ مجید حسین پور؛ بابک مظفری


4. کنترل برداری غیرمستقیم سرعت ماشین القایی مبتنی بر اینورتر دو-سه‌ سطحی

دوره 18، شماره 60، بهار 1399، صفحه 127-141

10.22075/jme.2019.17166.1685

محمدجواد غاضی اردکانی؛ مجید حسین پور؛ مهدی شاهپرستی؛ مهدی سیاهی