نویسنده = جواد طیبی
رویکردی مبتنی بر نظریه بازی‌ها برای سطح‌بندی پاسخ به ریسک‌های زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22075/jme.2024.31717.2527

محمد امین قسوره؛ غلامرضا لشکری پور؛ حسین صادقی؛ جواد طیبی


یک روش حل فرا ابتکاری برای مسئله ممانعت از بیشینه ظرفیت با چندین مهاجم

دوره 20، شماره 70، مهر 1401، صفحه 133-146

10.22075/jme.2022.26026.2213

حمید بیگدلی؛ سید محمد صادق میردامادی؛ جواد طیبی