نویسنده = عبدالحسین حداد
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در تخمین ظرفیت باربری شالوده های سطحی واقع بر بسترهای چند لایه چسبنده

دوره 9، شماره 24، بهار 1390، صفحه 65-82

مرضیه حسن‌آبادی؛ عبدالحسین حداد؛ عبدالحسین حداد؛ حسین نادرپور


2. بهینه سازی تسلیح در شیب های سنگی ناپایدار با استفاده از روش سطح تسلیح مورد نیاز

دوره 8، شماره 21، تابستان 1389، صفحه 15-32

عبدالحسین حداد؛ عبدالحسین حداد؛ حجت دهستانی