نویسنده = مازیار دهقان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی انتقال حرارت در فوم‌های فلزی در حضور جابجایی اجباری و تشعشع حرارتی به روش اغتشاش هموتوپی

دوره 14، شماره 46، پاییز 1395، صفحه 1-9

10.22075/jme.2017.1771

مازیار دهقان؛ یوسف رحمانی؛ سیف الله سعدالدین؛ محمدصادق ولیپور؛ داوود دومیری گنجی


2. جریان سیال غیر نیوتنی بر روی مرز با سرعت متغیر و در شرایط ناپایا؛ ارائه متغیر تشابهی و روش حل نوین

دوره 12، شماره 39، زمستان 1393، صفحه 113-122

10.22075/jme.2017.1695

مازیار دهقان؛ مصطفی میرزایی؛ محمدصادق ولی پور؛ سیف‌الله سعدالدین