کلیدواژه‌ها = کنترل بهینه
طراحی سیستم بازیافت انرژی در ایستگاه های تقلیل فشار خطوط انتقال نفت

دوره 21، شماره 72، فروردین 1402، صفحه 31-47

10.22075/jme.2022.26586.2241

امیر حسین ابوالمعصومی؛ مجید سلامی؛ سیدعلیرضا مصطفوی؛ سید محمودرضا عطیفه


فضای کاری بهینه جابجایی دینامیکی برای ربات بازویی تک لینکی

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 429-441

10.22075/jme.2017.10636.1023

امین نیکوبین؛ زهرا فراشی؛ محسن عسگری؛ مجتبی مرادی