کلیدواژه‌ها = "
تخمین ضریب دبی دریچه‌های کشویی در شرایط جریان مستغرق با بهره‌گیری از فنون محاسبات نرم

دوره 20، شماره 71، دی 1401، صفحه 1-12

10.22075/jme.2022.23349.2090

آرمان علیرضازاده صدقیانی؛ میر علی محمدی؛ میثاق گلوانی؛ بابک واحددوست


بررسی تاثیر حضور STATCOM و HSFCL بر عملکرد رله دیستانس در شبکه‌ انتقال

دوره 20، شماره 71، دی 1401، صفحه 101-112

10.22075/jme.2022.26416.2233

زهرا مروج؛ علیرضا جدائی؛ محمد پازکی