کلیدواژه‌ها = روش عددی
بررسی عددی و تجربی بازگشت فنری در خمکاری U شکل گرم ورق آلومینیوم آلیاژی AL5083-H111

دوره 17، شماره 56، اردیبهشت 1398، صفحه 13-21

10.22075/jme.2018.4702.

محمد شفیعی علویجه؛ حسین امیرآبادی؛ حسین ترابیان؛ ظهیر کریمی