کلیدواژه‌ها = حل تحلیلی
تعداد مقالات: 5
1. مدل سازی رهش کود اوره از ماتریس اوره لیگنین اصلاح شده

دوره 18، شماره 60، بهار 1399

نادر صادقی؛ جمشید بهین


2. مبدل دولوله‌ای مارپیچ پر شده از محیط متخلخل تحت شار حرارتی نامتقارن

دوره 16، شماره 52، بهار 1397، صفحه 409-418

مازیار دهقان؛ نیما تیرانداز؛ محمدصادق ولیپور


3. مقایسه تحلیلی بازده پین فین های چند لایه کامپوزیتی تحت شرایط مرزی گرمایی مختلف

دوره 13، شماره 43، زمستان 1394، صفحه 67-77

محمد حسن کیهانی؛ امین امیری دلوئی


4. بررسی تحلیلی، عددی و تجربی سازه‌ای با صفحات تاشده کامپوزتی

دوره 13، شماره 42، پاییز 1394، صفحه 1-15

محمود مهرداد شکریه؛ زهرا شکریه؛ مهرداد داورپناه


5. حل تحلیلی میدان دما برای یک صفحه تخت تحت شرط مرزی جابجایی با استفاده از معادله انتقال حرارت غیر فوریه ای - مدل کاتانئو

دوره 11، شماره 32، بهار 1392، صفحه 69-81

محمد اکبری؛ سیف الله سعدالدین؛ فرشاد کوثری؛ سیف الله سعدالدین؛ داود طغرایی سمیرمی