کلیدواژه‌ها = میدان مغناطیسی
مطالعه اثرات میدان مغناطیسی و محیط متخلخل بر انتقال حرارت‏ و جریان یک نانوسیال در یک کانال موجدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

10.22075/jme.2022.25140.2175

نجات شیخ پور؛ آرش میرعبد اله لواسانی؛ غلامرضا صالحی