کلیدواژه‌ها = پانل ساندویچی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر هندسه بر رفتار و مدهای شکست اتصال Tشکل پانل های ساندویچی تحت بارگذاری عرضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

آیدین غزنوی؛ محمد خلیلی


3. تاثیر هندسه بر رفتار و مدهای شکست اتصال Tشکل پانل های ساندویچی تحت بارگذاری عرضی

دوره 12، شماره 36، بهار 1393، صفحه 85-101

آیدین غزنوی اسگویی؛ محمد رضا خلیلی؛ امین غزنوی اسگویی