کلیدواژه‌ها = پانل ساندویچی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر هندسه بر رفتار و مدهای شکست اتصال Tشکل پانل های ساندویچی تحت بارگذاری عرضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

10.22075/jme.2019.4079

آیدین غزنوی؛ محمد خلیلی


3. تاثیر هندسه بر رفتار و مدهای شکست اتصال Tشکل پانل های ساندویچی تحت بارگذاری عرضی

دوره 12، شماره 36، بهار 1393، صفحه 85-101

10.22075/jme.2017.1667

آیدین غزنوی اسگویی؛ محمد رضا خلیلی؛ امین غزنوی اسگویی