کلیدواژه‌ها = مقاومت برشی
بررسی مقاومت برشی اتصال بتن جدید و قدیم تحت اثر چرخه‌های یخبندان و ذوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22075/jme.2023.27710.2301

میثم صدیقی؛ محمد علی لطف اللهی یقین؛ محمد نقوی


تاثیربار محوری و مشخصات مصالح بر عملکرد لرزه ای دیوار برشی کوتاه

دوره 15، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 125-137

10.22075/jme.2017.2440

محمد غنی زاده؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ مسعود فرزام


اثرآرایش میلگرد بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی کوتاه

دوره 14، شماره 45، تیر 1395، صفحه 79-92

10.22075/jme.2017.1764

محمد غنی زاده؛ عبدالرضا سروقدمقدم؛ مسعود فرزام