کلیدواژه‌ها = مدل ریاضی
مطالعه آزمایشگاهی و تدوین مدل تجربی افت ظرفیت باتری لیتیوم یون فضایی

دوره 16، شماره 55، دی 1397، صفحه 35-40

10.22075/jme.2018.13281.1304

محمد زارعی جلیانی؛ محمد سرشار؛ محسن بابایی؛ عبدالمجید قاسمی


ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

دوره 14، شماره 45، تیر 1395، صفحه 111-121

10.22075/jme.2017.1767

محسن شفیعی نیک آبادی؛ محمدعلی بهشتی نیا؛ رضا رفیعی پور