نویسنده = سیدعلی رضویان امرئی
ارزیابی خطرپذیری لرزه ‏ای شهر همدان

دوره 16، شماره 55، دی 1397، صفحه 247-266

10.22075/jme.2018.10978.1057

سیدعلی رضویان امرئی؛ فرزام علی دوست ابدیخواه؛ رامین جعفری


تهیه رابطه کاهندگی شتاب برای فلات ایران

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 167-175

10.22075/jme.2017.4629.

غلامرضا قدرتی امیری؛ سید علی رضویان امرئی؛ سید امین رضویان امرئی