نویسنده = سید علی رضویان امرئی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی خطرپذیری لرزه ‏ای شهر همدان

دوره 16، شماره 55، زمستان 1397، صفحه 247-266

10.22075/jme.2018.10978.1057

سیدعلی رضویان امرئی؛ فرزام علی دوست ابدیخواه؛ رامین جعفری


2. تهیه رابطه کاهندگی شتاب برای فلات ایران

دوره 16، شماره 54، پاییز 1397، صفحه 167-175

10.22075/jme.2017.4629.

غلامرضا قدرتی امیری؛ سید علی رضویان امرئی؛ سید امین رضویان امرئی