نویسنده = محمد رضایی پژند
تعداد مقالات: 4
1. روشی برای بهبود راه‌کار رهایی پویا

دوره 9، شماره 24، بهار 1390، صفحه 39-52

10.22075/jme.2017.1580

محمد رضایی پژند؛ حسنیه رضائی


2. رابطه‏ سازی سه جزء مثلثی برای صفحه‏ ی خمشی

دوره 8، شماره 23، زمستان 1389، صفحه 1-17

10.22075/jme.2017.1570

محمد رضایی پژند؛ سید رضا سرافرازی؛ یاسر صادقی


3. الگوی هندسه‏ی بهینه‏ی شکل سدهای قوسی بتنی

دوره 8، شماره 20، بهار 1389، صفحه 1-15

10.22075/jme.2017.1549

محمد رضایی پژند؛ خسرو خالقی