نویسنده = سید کمال چهارسوقی
تعداد مقالات: 5
3. طراحی پایای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تحت عدم قطعیت: مطالعه موردی یک تولید‌کننده باتری‌‌ اسیدی

دوره 12، شماره 39، زمستان 1393، صفحه 45-60

10.22075/jme.2017.1690

محمدرضا فضلی خلف؛ سید کمال چهارسوقی؛ میر سامان پیشوایی


4. طراحی مدل هماهنگی در زنجیره تأمین رقابتی با استفاده از رویکرد نظریه بازی با همکاری و بدون همکاری

دوره 10، شماره 29، تابستان 1391، صفحه 19-31

10.22075/jme.2017.1613

علی نعیمی صدیق؛ علی نعیمی صدیق؛ کمال چهارسوقی؛ مجید شیخ‌محمدی


5. بررسی تأثیر گردش اطلاعات بر مدل زنجیره تأمین ساخت طبق سفارش مبتنی بر رویکرد سیستم‌های پویا

دوره 8، شماره 22، پاییز 1389، صفحه 21-35

10.22075/jme.2017.1565

احسان محمودی؛ علی نعیمی صدیق؛ کمال چهارسوقی؛ حمیدرضا اسکندری