نویسنده = محمدصادق ولی پور
مبدل دولوله‌ای مارپیچ پر شده از محیط متخلخل تحت شار حرارتی نامتقارن

دوره 16، شماره 52، فروردین 1397، صفحه 409-418

10.22075/jme.2017.6022.

مازیار دهقان؛ نیما تیرانداز؛ محمدصادق ولیپور


بررسی انتقال حرارت در فوم‌های فلزی در حضور جابجایی اجباری و تشعشع حرارتی به روش اغتشاش هموتوپی

دوره 14، شماره 46، مهر 1395، صفحه 1-9

10.22075/jme.2017.1771

مازیار دهقان؛ یوسف رحمانی؛ سیف الله سعدالدین؛ محمدصادق ولیپور؛ داوود دومیری گنجی


شبیه سازی عددی جت اجکتور مادون صوت

دوره 14، شماره 45، تیر 1395، صفحه 63-78

10.22075/jme.2017.1763

محسن طاهریان؛ سیف اله سعدالدین؛ محمد صادق ولی پور


جریان سیال غیر نیوتنی بر روی مرز با سرعت متغیر و در شرایط ناپایا؛ ارائه متغیر تشابهی و روش حل نوین

دوره 12، شماره 39، دی 1393، صفحه 113-122

10.22075/jme.2017.1695

مازیار دهقان؛ مصطفی میرزایی؛ محمدصادق ولی پور؛ سیف‌الله سعدالدین