کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی عددی
بررسی تأثیر فرآیند شوک دهی لیزر بر خواص شکست و خستگی آلیاژ آلومینیوم 2024-T351 با استفاده از مدل‌سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22075/jme.2023.30378.2436

جواد پزشکی؛ دانیال قهرمانی مقدم؛ مسعود میر؛ محمد رمضانی مقدم