کلیدواژه‌ها = مونت کارلو
طراحی بهینه حلقه کرونا مقره کامپوزیتی با در نظر گرفتن اثر متقابل فازها توسط الگوریتم-های هوشمند مونت کارلو و جستجوی مختصات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22075/jme.2023.32057.2543

مصطفی خواجوی؛ سجاد باقری؛ اسعد شمشادی


افزایش کارآیی جریان سنج دوفازی با استفاده از روش های استخراج ویژگی حوزه ی فرکانس و شبکه عصبی در طیف خروجی آشکارساز

دوره 19، شماره 67، دی 1400، صفحه 47-57

10.22075/jme.2021.19817.1860

سیاوش حسینی؛ سعید ستایشی؛ غلامحسین روشنی؛ عبدالحمید زاهدی؛ فرزین شماع


تولید نمونه های تصادفی بدون نیاز به پارامترهای توزیع با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 139-152

10.22075/jme.2017.12447.1220

مهدی نیکوئی ماهانی؛ امیر محمودزاده؛ منوچهر امامقلی بابادی