کلیدواژه‌ها = بازار برق
پیشنهاددهی انرژی الکتریکی در بازار توأم انرژی و رزرو برای تولیدکننده برق با واحدهای حرارتی و بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22075/jme.2023.29307.2376

مهرنوش خاجی؛ مقصود امیری؛ محمد تقی تقوی فرد تقوی فرد


تسویه هماهنگ بازارهای رقابتی برق و گاز مستقل

دوره 19، شماره 64، اردیبهشت 1400، صفحه 53-66

10.22075/jme.2020.20308.1895

تقی بارفروشی؛ اسماعیل عابدینی؛ میثم جعفری نوکندی