کلیدواژه‌ها = یادگیری عمیق
بکارگیری مدل مبتنی بر ترنسفورمر برای تشخیص فعالیت های غیرطبیعی در ویدئو

دوره 22، شماره 76، اردیبهشت 1403، صفحه 213-221

10.22075/jme.2024.32914.2604

امیر محمد احمدی؛ کورش کیانی؛ راضیه راستگو


شناسایی و دسته بندی ترک‌های روسازی آسفالتی با کمک الگوریتم آشکارسازی YOLOv5

دوره 21، شماره 72، فروردین 1402، صفحه 175-193

10.22075/jme.2022.27471.2292

حسن حسین زاده؛ علی قیامی باجگیرانی؛ محدثه دلاوریان


چارچوبی برای استخراج آناتومی و طبقه بندی تصاویر پشه با رویکرد یادگیری عمیق

دوره 20، شماره 70، مهر 1401، صفحه 107-120

10.22075/jme.2022.26235.2222

مرضیه زارع نظری؛ محسن سرداری زارچی؛ سیما عمادی؛ هادی پورمحمدی