کلیدواژه‌ها = یادگیری عمیق
سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر یادگیری عمیق و الگوریتم‌های فرا ابتکاری برای اینترنت اشیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22075/jme.2023.30503.2443

محمود احمدی؛ بهمن سنجابی


بکارگیری مدل مبتنی بر ترنسفورمر برای تشخیص فعالیت های غیرطبیعی در ویدئو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22075/jme.2024.32914.2604

امیر محمد احمدی؛ کورش کیانی؛ راضیه راستگو


شناسایی و دسته بندی ترک‌های روسازی آسفالتی با کمک الگوریتم آشکارسازی YOLOv5

دوره 21، شماره 72، فروردین 1402، صفحه 175-193

10.22075/jme.2022.27471.2292

حسن حسین زاده؛ علی قیامی باجگیرانی؛ محدثه دلاوریان


چارچوبی برای استخراج آناتومی و طبقه بندی تصاویر پشه با رویکرد یادگیری عمیق

دوره 20، شماره 70، مهر 1401، صفحه 107-120

10.22075/jme.2022.26235.2222

مرضیه زارع نظری؛ محسن سرداری زارچی؛ سیما عمادی؛ هادی پورمحمدی