کلیدواژه‌ها = تحلیل دینامیکی
تحلیل عددی سیستم نگهداری منفصل (سگمنتال) تحت بار زلزله

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 177-187

10.22075/jme.2017.5090.

روح اله بصیرت؛ حسین سالاری راد؛ حامد ملاداودی


پیش‌بینی پاسخ دینامیکی سیال در مخازن هوایی آب با استفاده از شبکه عصبی

دوره 15، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 139-150

10.22075/jme.2017.2441

حمید پورباقری؛ افشین پورتقی؛ پیام اشتری


مدل سازی پاسخ بهینه روسازی آسفالتی به کمک روش اجزای محدود

دوره 14، شماره 47، دی 1395، صفحه 33-40

10.22075/jme.2017.2419

غلامعلی شفابخش؛ حسین نادرپور؛ مانا معتمدی