کلیدواژه‌ها = اجزای محدود
تعیین ضریب بار هم‌ارز مبتنی بر الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی

دوره 19، شماره 65، تیر 1400، صفحه 149-160

10.22075/jme.2021.21316.1959

فاضل فصیحی؛ محمودرضا کی منش؛ سیدعلی صحاف؛ سهیل قره


بهینه سازی فرآیند شکل دهی غلتکی مقاطع U شکل با روش ترکیبی رویه پاسخ و تابع مطلوبیت

دوره 15، شماره 51، دی 1396، صفحه 237-250

10.22075/jme.2017.2693

وحید مدانلو؛ ولی علی میرزالو؛ محمدرضا ابراهیمی خسروشاهی


طراحی ساختار مشبک مخروطی با بافت سلولی غیر هم‌شکل

دوره 9، شماره 27، اسفند 1390، صفحه 13-21

10.22075/jme.2017.1599

جعفر اسکندری‌جم؛ میلاد نورآبادی؛ حسین تقویان


انتخاب الگوریتم بهینه شبکه عصبی در تحلیل روسازی‏ های انعطاف ‏پذیر راه‏ ها

دوره 8، شماره 21، تیر 1389، صفحه 45-56

10.22075/jme.2017.1559

غلامعلی شفابخش؛ غلامعلی شفابخش؛ حسین نادرپور؛ حسین نادرپور؛ فاضل فصیحی