کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین
تعداد مقالات: 4
2. کارایی هزینه و بازده به مقیاس در یک زنجیره تأمین شبکه دومرحله‌ای

دوره 16، شماره 55، زمستان 1397، صفحه 63-76

10.22075/jme.2017.11733.1136

امیر رحیمی؛ فرانک حسین زاده سلجوقی


3. بهینه سازی همزمان میانگین و واریانس توابع هدف در زنجیره تأمین غیر قطعی

دوره 16، شماره 53، تابستان 1397، صفحه 325-338

10.22075/jme.2017.5530.

علی سلماس نیا؛ علی زندیه؛ محمد رضا نامدار


4. بررسی تأثیر گردش اطلاعات بر مدل زنجیره تأمین ساخت طبق سفارش مبتنی بر رویکرد سیستم‌های پویا

دوره 8، شماره 22، پاییز 1389، صفحه 21-35

10.22075/jme.2017.1565

احسان محمودی؛ علی نعیمی صدیق؛ کمال چهارسوقی؛ حمیدرضا اسکندری