کلیدواژه‌ها = شبیه سازی
شبیه‌سازی موج‌شکن نیمه‌استوانه‌ای در حالت غیریکنواخت در آب کم عمق

دوره 18، شماره 60، خرداد 1399، صفحه 183-199

10.22075/jme.2019.17549.1707

بابک احمدپور؛ محمد احمدزاده طلاتپه؛ محمدرضا نگهداری


شبیه سازی و بررسی عملکرد پارامترهای مختلف سنسور مبتنی بر غشای سیلیکونی جهت تشخیص متان محلول در فرآیند تخمیر

دوره 17، شماره 58، مهر 1398، صفحه 329-336

10.22075/jme.2019.16727.1663

سعید رحیمی؛ سهیل رضازاده مفردنیا؛ فاطمه یزدیان؛ بهنام راسخ؛ سیدعباس شجاع الساداتی


مدل‌سازی و ارزیابی صندلی تراکتور مسی فرگوسن به روش اجزای محدود

دوره 16، شماره 53، تیر 1397، صفحه 269-278

10.22075/jme.2017.4904.

شهره دایی جواد؛ علی ملکی؛ حمیده ریئسی


شبیه سازی و بهینه سازی مدار آسیاکنی شرکت روی تیران

دوره 15، شماره 50، مهر 1396، صفحه 271-283

10.22075/jme.2017.2568

حسینعلی میرزایی؛ اکبر فرزانگان؛ زینب سادات میرزایی