موضوعات = مکانیک - بیومکانیک
تعیین غیر مخرب محورهای دوران مچ پا با استفاده از یک مکانیزم ژیروسکوپی رباتیک

دوره 21، شماره 75، دی 1402، صفحه 193-204

10.22075/jme.2023.29873.2405

رضا عارفی؛ محمد حسن قاسمی؛ محمد جعفر صدیق دامغانی زاده؛ خدابخش جوانشیر


طراحی بهینه، مدلسازی و ساخت یک ارتز فعال خارجی جهت تونبخشی اندام تحتانی افراد ناتوان

دوره 17، شماره 56، اردیبهشت 1398، صفحه 407-420

10.22075/jme.2018.14999.1487

فائزه جهانشاه؛ علی مختاریان؛ محمد تقی کریمی


بررسی عددی رفتار کرنش سختی سلول‌های بنیادی مزنشیمال بر روی بسترهای الاستیک

دوره 16، شماره 55، دی 1397، صفحه 351-359

10.22075/jme.2018.12635.1236

اسماعیل رحیم پور؛ بهمن وحیدی؛ زهرا ملاحسینی