تعیین و مقایسه خواص مکانیکی غضروف مفصلی با استفاده از مدل‌های پروهایپرویسکوالاستیک و بر اساس تست آسودگی تنش محدود نشده

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد خمینی شهر

2 گروه مهندسی پزشکی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

3 هیات علمی/دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

4 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر، اصفهان

10.22075/jme.2021.22688.2048

چکیده

رایج‌ترین اقدام برای جبران نقایص اعضای مختلف بدن، پیوند عضو است. مشکلات این روش سبب شده مهندسی بافت با رویکرد طراحی جایگزین‌های بافت یا عضو در دهه اخیر رشد زیادی داشته باشد. بدین منظور تعیین خواص مکانیکی مربوط به بافت مورد نظر حائز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق جهت به دست آوردن پارامترهای معادلات ساختاری بافت غضروف مفصلی از توابع انرژی کرنشی پروهایپرویسکوالاستیک همسانگرد مونی‌ریولین و نئوهوک استفاده شده است. ضرایب این مدل‌ها به روش مهندسی معکوس و با بکارگیری یک الگوریتم ترکیبی المان محدود- بهینه‌سازی با استفاده از تست‌های محدود نشده آسودگی تنش، با خطای جذر میانگین مربعات کمتر از 0.036 برای مدل نئوهوک و کمتر از 0.033 برای مدل مونی ریولین بدست آمده‌اند. با استفاده از مدل‌های نئوهوک و مونی رولین، مدول الاستیسیته به ترتیب0.47 مگا پاسکال و 0.44 مگا پاسکال و مدول برشی به ترتیب 0.188 مگا پاسکال و 0.184 مگا پاسکال بدست آمدند. نتایج پیش‌بینی پاسخ مکانیکی بافت بدست آمده توسط مدل المان اجزا محدود نشان می‌دهد که مدل مونی‌ریولین در مقایسه با مدل نئوهوک تطابق بیشتری با پاسخ بافت غضروف در آزمایش‌های آسودگی تنش دارد. نتایج نشان داد در طول مدت آزمایش آسودگی تنش، با اعمال بارگذاری بر روی نمونه و فشرده شدن آن، در ابتدا نیروی ناشی از بالارفتن فشار مایع در منافذ بیشترین سهم را در تحمل بار اعمال شده (مجموع تنش) دارا می‌باشد. در طول آزمایش و با گذشت زمان این مقدار کاهش می‌یابد و سهم ماتریس جامد در تحمل بار اعمال شده (مجموع تنش) بیشتر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination and comparison of mechanical properties of articular cartilage using pro-hyper-viscoelastic models based on an unconfined stress relaxation

نویسندگان [English]

  • reza balali dehkordi 1
  • alireza seifzadeh 2
  • Fatemeh Farhatnia 3
  • Ali Mokhtarian 4
1 Islamic Azad University
2 Department of Biomedical Engineering, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran
3 Islamic Azad University
4 Islamic Azad University
چکیده [English]

Recently, the most common tool to compensate for various organ defects is tissue transplantation with several problems involved. These problems have led to the rapid growth of tissue engineering with a designed tissue approach or organ substitute in the last decade. For this purpose, it is important to determine the tissue mechanical properties. In this study, to obtain the cartilage structural parameters, isotropic Pro-Hyper-Viscoelastic Mooney-Rivlin and Neo-Hooke are used. These model coefficients are obtained by reverse engineering methods and using a coupled finite element-optimization algorithm utilized unconfined stress relaxation tests with root-mean-square error (RMSE)) less than 0.036, 0.033 for Neo-Hooke and Mooney-Rivlin respectively. Using Neo-Hooke and Mooney-Rivlin models, the modulus of elasticity was 0.47 MPa and 0.44 MPa, and the shear modulus was 0.188 MPa and 0.184 MPa, respectively. The predicted tissue mechanical response obtained by the finite element model showed that the Mooney-Rivlin model is more consistent with the stress relaxation experiments than Neo-Hooke one. The results showed that during the stress relaxation test, by applying a compressing load on the sample, initially the fluid pressurization in the matrix pores has the most contribution in the load-bearing (total stress). When time elapses, the fluid contribution in the load-bearing decreases, and the solid matrix contribution increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Articular cartilage
  • ؛ Stress relaxation؛
  • Optimization algorithm؛ Viscoelastic
  • ؛ Finite element؛ Pro-hyper-viscoelastic