نویسنده = علی قدوسیان
بهینه سازی اندازه و شکل سازه های خرپا با روش بهینه سازی الگوریتم مثلث بهینه گر

دوره 14، شماره 46، مهر 1395، صفحه 51-60

10.22075/jme.2017.1775

علی قدوسیان؛ امین نیکوبین؛ مجتبی ریاحی وزواری