نویسنده = محمد علی بهشتی نیا
تعداد مقالات: 6
4. ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

دوره 14، شماره 45، تابستان 1395، صفحه 111-121

10.22075/jme.2017.1767

محسن شفیعی نیک آبادی؛ محمدعلی بهشتی نیا؛ رضا رفیعی پور


5. شبیه سازی و تحلیل فنی اقتصادی آبگرمکن خورشیدی برای کاربری مسکونی

دوره 13، شماره 43، زمستان 1394، صفحه 107-119

10.22075/jme.2017.1743

امید گزانه؛ محمد علی بهشتی نیا