نویسنده = آرش میرعبد اله لواسانی
تاثیر میدان مغناطیسی و نانو سیال هیبریدی بر انتقال حرارت از یک میکرو کانال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22075/jme.2024.31548.2514

علی صالحین؛ آرش میرعبداله لواسانی؛ محمد نیمافر؛ غلامرضا صالحی؛ محمد وهابی


مطالعه تجربی تأثیر زوایای حمله بر عملکرد هیدرولیکی- حرارتی یک لوله بادامکی شکل شار ثابت در جریان عرضی

دوره 18، شماره 60، خرداد 1399، صفحه 27-37

10.22075/jme.2019.16004.1587

کامران صالحی افشار؛ آرش میرعبد اله لواسانی؛ سامان ابوالفتحی؛ پیمان موبدی