کلیدواژه‌ها = افت فشار
مطالعه عددی تأثیر سطوح گسترش‌یافته بر عملکرد مبدل حرارتی زمین‌گرمایی هم‌محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

10.22075/jme.2023.30329.2433

ناصر بخشی؛ سامان رشیدی؛ روح اله رفعی


بررسی افت فشار جریان تراکم ناپذیر مغشوش در اریفیس‌های صنعتی چند

دوره 15، شماره 48، خرداد 1396، صفحه 99-109

10.22075/jme.2017.2438

مجید مرادی باستانی؛ قنبر علی شیخ زاده