کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
افزایش کارآیی جریان سنج دوفازی با استفاده از روش های استخراج ویژگی حوزه ی فرکانس و شبکه عصبی در طیف خروجی آشکارساز

دوره 19، شماره 67، دی 1400، صفحه 47-57

10.22075/jme.2021.19817.1860

سیاوش حسینی؛ سعید ستایشی؛ غلامحسین روشنی؛ عبدالحمید زاهدی؛ فرزین شماع


بهینه سازی برشکاری جت آب همراه با ذرات ساینده با استفاده از روش شبکه عصبی - الگوریتم ژنتیک

دوره 8، شماره 23، دی 1389، صفحه 25-35

10.22075/jme.2017.1572

حسین امیرآبادی؛ حسین امیرآبادی؛ جواد عاشوری؛ فرشید جعفریان


اولویت بندی اصلاح نقاط پرحادثه راه‏ها با کمک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 8، شماره 20، فروردین 1389، صفحه 71-81

10.22075/jme.2017.1554

غلامعلی شفابخش؛ فریبرز فتحی؛ علی زایرزاده