کلیدواژه‌ها = تحلیل عددی
بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب (PCBRB)

دوره 16، شماره 55، دی 1397، صفحه 321-336

10.22075/jme.2018.13693.1341

حمید صابری؛ وحید صابری؛ علی خیرالدین؛ ساعد حبیب زاده؛ حمیدرضا میرزایی


بررسی عددی رفتار اتصالات تیر پیوند خمشی با مقطع کاهش یافته به ستون

دوره 15، شماره 49، شهریور 1396، صفحه 151-160

10.22075/jme.2017.2542

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی؛ علی ناصری فر