کلیدواژه‌ها = میکروکانال
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پارامترهای موثر در به دام اندازی ذرات به کمک جریان‌های ثانویه در میکروکانال‌های با مقطع مستطیلی متغیر

دوره 19، شماره 65، تابستان 1400

10.22075/jme.2021.20638.1913

محمد مهدی قدیری؛ سید علی حسینی؛ سید عباس سادات سکاک؛ علی رجب پور


2. آنالیز جریان ذرات خون در یک میکروکانال تحت تاثیر چرخش وجریان EDL

دوره 18، شماره 61، تابستان 1399، صفحه 111-120

10.22075/jme.2020.19689.1848

بهناز ارجمندکرمانی؛ یونس بخشان؛ سعید نیازی


3. بررسی اثر گرانش بر جابجایی توام یک میکروجریان با استفاده از روش شبکه بولتزمن

دوره 11، شماره 35، زمستان 1392، صفحه 77-94

10.22075/jme.2017.1660

آرش کریمی پور؛ محمد اکبری؛ داود طغرایی