کلیدواژه‌ها = میکروکانال
آنالیز جریان ذرات خون در یک میکروکانال تحت تاثیر چرخش وجریان EDL

دوره 18، شماره 61، تیر 1399، صفحه 111-120

10.22075/jme.2020.19689.1848

بهناز ارجمندکرمانی؛ یونس بخشان؛ سعید نیازی