کلیدواژه‌ها = پایداری
کنترل هماهنگ ردیابی مسیر حرکت خودرو الکتریکی موتور در چرخ با پیاده‌سازی کنترل مقاوم و کنترل بهینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22075/jme.2024.31752.2531

محمد امین قماشی؛ رضا کاظمی