موضوعات = مکانیک - هوافضا
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی پارامترهای موثر بر استحکام لهیدگی در اتصالات پیچی با ساختارگلاره به روش اجزای محدود

دوره 18، شماره 60، بهار 1399

محمود ذبیح پور؛ حبیب رضایی قهرودی؛ میثم خاوندکار


6. کنترل ارتعاشات عرضی تیر تحت تحریک هارمونیک خارجی توسط چاه‌غیرخطی انرژی

دوره 16، شماره 55، زمستان 1397، صفحه 375-390

علی ابراهیمی ممقانی؛ هدی سرپرست


9. بهبود کارایی دهانه ورودی مارپیچی دوپیچشه با استفاده از روش کنترل جریان گردابه سازهای جت دمشی

دوره 16، شماره 53، تابستان 1397، صفحه 9-23

ایمان مقصودی؛ مصطفی محمودی؛ محمد علی وزیری زنجانی