موضوعات = مکانیک - هوافضا
تعداد مقالات: 9
8. بهبود کارایی دهانه ورودی مارپیچی دوپیچشه با استفاده از روش کنترل جریان گردابه سازهای جت دمشی

دوره 16، شماره 53، تابستان 1397، صفحه 9-23

10.22075/jme.2017.5763.

ایمان مقصودی؛ مصطفی محمودی؛ محمد علی وزیری زنجانی