موضوعات = مکانیک - هوافضا
مدلسازی مرتبه بالای شاک و اغتشاشات جریان تراکم پذیر با روش عددی WENO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22075/jme.2023.28134.2321

محمد صالح آبادی؛ مجتبی دهقان منشادی؛ حامد باقری اسفه