موضوعات = عمران-زلزله
ارزیابی میزان خرابی پل بتنی‌‌ با پایه‌های فولادی تحت اثر بارهای انفجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22075/jme.2024.28278.2328

سهراب میراثی؛ محمد مومنی؛ احمد حسینی موردراز


ارزیابی خطرپذیری لرزه ‏ای شهر همدان

دوره 16، شماره 55، دی 1397، صفحه 247-266

10.22075/jme.2018.10978.1057

سیدعلی رضویان امرئی؛ فرزام علی دوست ابدیخواه؛ رامین جعفری


تولید نمونه های تصادفی بدون نیاز به پارامترهای توزیع با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 139-152

10.22075/jme.2017.12447.1220

مهدی نیکوئی ماهانی؛ امیر محمودزاده؛ منوچهر امامقلی بابادی


تحلیل عددی سیستم نگهداری منفصل (سگمنتال) تحت بار زلزله

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 177-187

10.22075/jme.2017.5090.

روح اله بصیرت؛ حسین سالاری راد؛ حامد ملاداودی


تعمیم روش آنالیز حساسیت سوبول برای استفاده در مهندسی و علوم

دوره 16، شماره 54، مهر 1397، صفحه 217-226

10.22075/jme.2017.12259.1221

ساسان معتقد؛ آزاد یزدانی؛ احمد نیکنام؛ مصطفی خانزادی