نویسنده = سیف الله سعدالدین
تعداد مقالات: 8
1. بررسی انتقال حرارت در فوم‌های فلزی در حضور جابجایی اجباری و تشعشع حرارتی به روش اغتشاش هموتوپی

دوره 14، شماره 46، پاییز 1395، صفحه 1-9

مازیار دهقان؛ یوسف رحمانی؛ سیف الله سعدالدین؛ محمدصادق ولیپور؛ داوود دومیری گنجی


2. شبیه سازی عددی جت اجکتور مادون صوت

دوره 14، شماره 45، تابستان 1395، صفحه 63-78

محسن طاهریان؛ سیف اله سعدالدین؛ محمد صادق ولی پور


4. حل تحلیلی میدان دما برای یک صفحه تخت تحت شرط مرزی جابجایی با استفاده از معادله انتقال حرارت غیر فوریه ای - مدل کاتانئو

دوره 11، شماره 32، بهار 1392، صفحه 69-81

محمد اکبری؛ سیف الله سعدالدین؛ فرشاد کوثری؛ سیف الله سعدالدین؛ داود طغرایی سمیرمی


5. رفتار جریان و عملکرد حرارتی نانوسیال با خواص متغیر در محفظه با دیواره های متحرک

دوره 10، شماره 30، پاییز 1391، صفحه 43-60

محمد همت اسفه؛ سیف الله سعدالدین؛ سیف الله سعدالدین


7. شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی ترکیبی درون رادیاتور اتومبیل پرشده از نانو سیال و دارای مانع داغ

دوره 9، شماره 25، تابستان 1390، صفحه 33-46

سیف الله سعدالدین؛ سیف الله سعدالدین؛ محمد همت اسفه؛ محمد جواد نوروزی